Terug naar vacatures

Clientenraadslid

PROFIEL LEDEN CLIËNTENRAAD

De cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit bewoners/cliënten of vertegenwoordigers van bewoners/cliënten. In de cliëntenraad krijgen zij de mogelijkheid om mee te beslissen over zaken die hen aangaan. Alkcare vindt het belangrijk om te luisteren naar haar cliënten, waar hebben zij behoefte aan, waar kunnen zaken geoptimaliseerd worden?

Vacature cliëntenraadsleden

Alkcare heeft een centrale cliëntenraad en twee bewonerscommissies, voor de locatie Oldeburgh en voor de locatie Rekerheem/ thuiszorg. Cliëntenraadsleden maken wensen en behoeften van cliënten kenbaar en zetten zich in voor een nóg betere kwaliteit van zorg. In een cliëntenraad zitten cliënten, hun familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers of andere betrokkenen. Iedereen die affiniteit heeft met ouderenzorg is welkom.

Wat bieden wij

 • U maakt kennis met de zorgorganisatie vanuit een andere kant.
 • U kunt rekenen op steun bij het inwerken door een van de cliëntenraadsleden.
 • Scholing op het gebied van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Wat vragen wij

 • Een enthousiast en betrokken cliëntenraadslid die (proactief) wil meedenken en beslissen over zaken die bewoners rechtstreeks raken.
 • Iemand die kritisch kijkt vanuit cliëntperspectief.
 • Iemand die bereid is 8-10 uur per maand te besteden aan (het voorbereiden van) vergaderingen, het onderhouden van contacten en het uitvoeren van diverse taken binnen de cliëntenraad.

Algemene verwachtingen

 • Ervaring of affiniteit met de zorg- en dienstverlening
 • De belangen van de cliënten vooropstellen.
 • Betrokkenheid met en kennis van de doelgroep.
 • In staat zijn onderscheid te maken tussen cliëntenbelang en belang(en) van de instelling.
 • In staat zijn onderscheid te maken tussen het eigen persoonlijk belang en het belang van cliënten in het algemeen.
 • Kunnen samenwerken in een bestuurlijke omgeving.
 • Goede sociale vaardigheden (samenwerken in teamverband).
 • Goede communicatieve vaardigheden (luisteren, verwoorden van standpunten, respectvol kunnen optreden).
 • Gemotiveerd zijn en doorzettingsvermogen hebben.
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.

 

Aanvullende verwachtingen

 • Beleidsmatige interesse en/of ervaring: in staat om inhoudelijke en beleidsnotities te lezen en zich hierover een mening te vormen vanuit cliëntenperspectief.
 • Specifieke kennis op een bepaald terrein is wenselijk (afhankelijk van de taakverdeling in de raad). Te denken valt aan financieel-economische, juridische, beleidsmatige en/of administratieve kennis.
 • Bereidheid om zich te scholen op het gebied van medezeggenschap.

 

Interesse of meer weten?

Heeft u ook een groot zorghart en wilt u iets betekenen voor bewoners/cliënten van Alkcare? Dan zijn wij op zoek naar u! Kom een vergadering bijwonen en ervaar of deze rol iets voor u is. Reacties kunt u richten aan de Centrale Cliëntenraad via mail: clientenraad@alkcare.nl Wilt u eerst meer informatie, mail dan uw gegevens naar clientenraad@alkcare.nl. Wij nemen dan contact met u op.

 

 

 

Reageer op deze vacature