Terug naar nieuws

2020: een pioniersjaar voor cli├źntenvertrouwenspersonen

zorgstem.jpgruud pannekeet.jpg

Op 1 januari ging een nieuwe wet van start: de Wet zorg en dwang (Wzd). Hierbij kwam ook een nieuwe functie: de cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Dit jaar stond in het teken van ons bekend maken bij cliënten en naasten, cliëntenraden, zorgaanbieders en -medewerkers en uitleggen waar we voor zijn en wat we kunnen betekenen. Werk dat vooral met pionieren tot stand is gekomen, want alles was nieuw. Hebt u al kennis gemaakt met ons en onze functie? We zijn te vinden op de website van uw zorgaanbieder

Ruud Pannekeet is als cliëntenvertrouwenspersoon Wzd in dienst van Zorgstem. In deze functie is hij toegewezen aan de cliënten van Alkcare. In dit artikel blikt hij terug op dit eerste jaar en licht hij zijn functie toe.

De Wet zorg en dwang (Wzd) regelt dat cliënten met een verstandelijke beperking, een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), syndroom van Korsakov, ziekte van Huntington en niet-aangeboren hersenletsel recht hebben op ondersteuning door een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Bijvoorbeeld bij vragen over onvrijwillige zorg of begeleiding, of bij behoefte aan ondersteuning bij het gesprek hierover. Maar ook bij behoefte aan een luisterend oor of advies, als je een probleem hebt met de zorg of begeleiding en je het moeilijk vindt dit bespreekbaar te maken.

Tja en dit jaar kregen we allemaal te maken met corona. Het regelmatig bezoeken van locaties was voor ons ineens niet meer zo vanzelfsprekend. Gelukkig gaat de ondersteuning van cliënten gewoon door. Ondanks aangescherpte coronamaatregelen blijven de cliëntenvertrouwenspersonen Wzd, mits verantwoord,  toegang tot cliënten behouden. Dat geldt voor toegang op locatie en toegang tot de persoon. Laten we hopen dat we in 2021 weer zonder de corona-beperkingen door het leven kunnen.

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2021!

Ruud Pannekeet (06 - 36 10 74 54)