Terug naar nieuws

Voorlezen ook goed voor ouderen

22 januari 2020 I Vandaag zijn de nationale voorleesdagen gestart met voorleesontbijtjes door het hele land. Bekende en minder bekende Nederlanders lezen dan aan kinderen voor op onder andere peuterspeelzalen en basisscholen. Zo las minister Hugo de Jonge voor aan leerlingen van de Da Costaschool in Rotterdam, de basisschool waar hij adjunct-directeur is geweest. Maar voorlezen aan ouderen is ook een mooie activiteit.

Voorlezen aan ouderen

Het doel van de voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. Ook voorlezen aan ouderen is een mooie activiteit wanneer lezen zelf niet meer gaat. Zo geven de dames The, die het ‘thuisgevoel’ in de ouderenzorg op de agenda zetten, aan dat ouderen tot ver in het dementieproces, of nog zelf kunnen lezen of het prettig vinden te worden voorgelezen.

Voorlezen kan een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren. Het geeft ontspanning en is vaak aanleiding voor een gesprek of om herinneringen op te halen. Dat maakt voorlezen een mooie bezigheid als je op bezoek komt bij familie in het verpleeghuis. Als ouderen door een visuele beperking niet altijd (makkelijk) meer zelf lezen, kunnen ze, door voorgelezen te worden, toch genieten van verhalen. Niet voor niets wordt er ook jaarlijks een nationale voorleeslunch georganiseerd, speciaal voor ouderen.

Voorleesontbijt voor kinderen en ouderen

Maar er zijn ook leuke voorbeelden van eerdere jaren waarbij ouderen ook konden meegenieten van het voorleesontbijt.  Bijvoorbeeld omdat kinderen kwamen voorlezen aan bewoners. Of omdat er een gezamenlijk voorleesontbijt georganiseerd werd voor zowel de bewoners van de locatie als voor de kinderen van het nabij gelegen kinderdagverblijf of peuterspeelzaal. Hoe meer aandacht er is voor (voor)lezen, hoe beter. Niet alleen voor kinderen, maar zeker ook voor ouderen. Voorlezen is laagdrempelig en draagt bij aan de kwaliteit van zorg en leven voor ouderen

Bron: www.waardigheidentrots.nl

Foto