Vanwege het verstrijken van de zittingstermijn zoekt Stichting Alkcare in Alkmaar per 1 januari 2020 een:

 

                                    Lid van de Raad van Toezicht

 

Op voordracht van de Ondernemingsraad, met bij voorkeur een zorginhoudelijke achtergrond.

 

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden waaronder de voorzitter, een vicevoorzitter en een secretaris. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn benoembaar voor een tweede termijn van vier jaar.  De Raad van Toezicht komt gemiddeld acht keer per jaar bijeen in vergadering. Afhankelijk van ontwikkelingen kan de frequentie van de bijeenkomsten hoger zijn. Naast de reguliere vergaderingen legt de Raad van Toezicht jaarlijks minimaal één werkbezoek af aan één of meerdere organisatieonderdelen of werkvelden van de organisatie en voert de Raad van Toezicht jaarlijks een evaluatie uit op het eigen functioneren. Tevens voeren vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht minimaal eenmaal per jaar overleg met respectievelijk de Ondernemingsraad, de Cliëntenraad en het Managementteam. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen voor de werkzaamheden een vergoeding, die is gebaseerd op het beloningsadvies van de NVTZ . 

 

Voor de gezochte toezichthouder geldt dat hij/zij:

 

  • (werk)ervaring op het gebied van zorg vanuit een zorginhoudelijke achtergrond heeft;
  • bij voorkeur zelf bekend is met de dagelijkse processen in zorginstellingen en met deze kennis de juiste vragen
    kan stellen en “de vinger op de zere plek kan leggen”;
  • de passie heeft om de kwaliteit van de zorginhoud en de kwaliteit van dienstverlening te bewaken;
  • kennis van en visie op de ontwikkelingen in het zorgdomein heeft;
  • een teamplayer is, die nieuwe ideeën inbrengt en andere toezichthouders en de bestuurder hiermee inspireert;
  • Deze toezichthouder zal binnen de Raad van Toezicht gaan participeren in de Commissie Kwaliteit en Veiligheid. 

 

Inlichtingen over deze functie kunnen worden ingewonnen bij Mw. B. Zunic, voorzitter van de Ondernemingsraad of Mw.I Hansen, lid van de Ondernemingsraad (0725644000) of de heer W.H. van Heuvel, voorzitter van de Raad van Toezicht. (06-31771778). Uw sollicitatie kunt u voor 12 oktober per email richten aan mw. M. Jonker via onderstaande link.
De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in week (43)

Sollicitatiebrief

CV