’t Rekerheem is een locatie van stichting Alkcare. ’t Rekerheem biedt zorg- en dienstverlening aan
ouderen. Wijkbewoners zijn bij ons welkom voor activiteiten en maaltijden.

Vanwege pensionering van de huidige functionaris zijn  wij met ingang van 1 april 2019 op zoek naar
een: 

 

Huismeester (m/v)

27 uur per week  

 

Plaats in de organisatie

 

De functionaris valt onder de Teamleider Facilitaire Dienst. Het salaris is
conform de CAO VVT FWG 30 waarbij inschaling afhankelijk is van de ervaring. De
benoeming is in eerste instantie voor de duur van 1 jaar waarna de mogelijkheid
tot verlenging bestaat. De werktijden worden afgestemd met de tijden van de
parttime werkende collega. De nieuwe collega dient bij afwezigheid van
zijn/haar collega in locatie de Oldeburgh daar zo nodig problemen / storingen
te verhelpen of reparaties in gang te zetten.

 

De verantwoordelijkheden

 

De huismeester is verantwoordelijk voor het onderhoud in de breedste zin van het
woord. De functionaris dient de technische man te kunnen vervangen bij zijn
afwezigheid in de uitvoer van kleine, technische werkzaamheden. Er dient kennis
te zijn van gebouwonderhoud (o.a. schilderwerkzaamheden en
loodgieterswerkzaamheden) en onderhoud aan hulpmiddelen. Ook worden er kleine (technische)
werkzaamheden verricht in de omliggende seniorenwoningen.

 

De  functie-eisen

 

 • Affiniteit met (dementerende) ouderen.
 • Bij voorkeur kennis van loodgieterswerkzaamheden en CV’s
 • Is in het bezit van een rijbewijs
 • Contacten onderhouden met bewoners en familie
 • Contacten onderhouden met leveranciers

Bijzonderheden

 

 • De medewerker dient een hands-on mentaliteit en flexibiliteit te bezitten.
 • Bij calamiteiten buiten afgesproken werktijden kan de functionaris worden
  opgeroepen en hij/zij dient dan ook in Alkmaar of de directe omgeving te
  wonen.   

Informatie

over de functie kunt u inwinnen bij  mevr. T. van Duijn, Teamleider Facilitaire Dienst of bij de locatiemanager mevr. J. Engwerda, beide bereikbaar onder tel. 072- 5644000.

Uw sollicitatie voorzien van uw CV kunt u voor 20-02-2019 richten aan:  Stichting Alkcare, locatie ’t Rekerheem t.a.v.
Mw. J. Heij, Hof van Luxemburg 63, 1825 TC Alkmaar of versturen via  onderstaande link.

 

Sollicitatiebrief

CV