Verpleging, verzorging en begeleiding

Alkcare biedt persoonlijke verzorging,verpleegkundige ondersteuning en individuele begeleiding bij u thuis.

 

* Bij persoonlijke verzorging kunt u denken aan hulp bij wassen en aankleden, aantrekken van steunkousen en hulp bij toiletgang.

* Verpleegkundige ondersteuning betreft onder andere het verzorgen van wonden en stoma’s, toedienen van injecties, klaarzetten en aanreiken van medicijnen of voorlichting bij omgaan met bepaalde ziektes.

* Bij individuele begeleiding kunnen we u ondersteunen bij uw dagindeling, het aansturen van de dagelijkse bezigheden en u structuur bieden om activiteiten te kunnen plannen en uitvoeren.

 

Als er gekozen wordt om thuiszorg van Alkcare te ontvangen, dan komt onze wijkverpleegkundige langs om te bespreken welke zorg nodig is. Er is hiervoor geen verwijzing nodig van de huisarts. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze zorgbemiddelaar.