Zelfstandig thuis blijven wonen als u ouder wordt, hersteld na ziekte of door een beperking niet alles meer kan. Met hulp van Alkcare is dit mogelijk. We verlenen professionele zorg afgestemd op uw wensen en behoeften.

 

Alkcare biedt thuiszorg in Alkmaar Noord, Oudorp en Koedijk. in dit gebied zijn drie wijkteams gehuisvest. Dicht in de buurt dat geeft vertrouwen.

Huishoudelijke verzorging

Een schoon huis met behulp van een betrokken medewerker, het is mogelijk.
Meer informatie over huishoudelijke verzorging

Verpleging, verzorging en begeleiding

Professionele zorg, verpleging of begeleiding bij u thuis, het is mogelijk. Alkcare levert dit vanuit drie wijkteams in Alkmaar Noord.
Meer informatie over Verpleging, verzorging en begeleiding

Alarmering

Langer en veilig thuis blijven wonen, het is mogelijk. Alkcare biedt alarmering met mantelzorg- of professionele zorgopvolging.
Meer informatie over alarmering