Organisatie

Alkcare is een kleine organisatie die groot is in Alkmaar Noord. Bij al onze activiteiten laten wij ons leiden door de specifieke vraag van de cliënt. Die vraag beantwoordt Alkcare met deskundig en zo nodig innovatieve zorg- , hulp- en dienstverlening.

Stichting Alkcare is een stichting die wordt geleid door een eenhoofdige Raad van Bestuur. De bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De locaties worden geleid door een locatiemanager.

In het organogram staat de organisatiestructuur en in de publicaties staan de jaarverslagen, en andere documenten. Alkcare heeft een cliëntenraad.

Klanten van Alkcare mogen rekenen op kwalitatief goede zorg, of het nu gaat om dagbesteding, ondersteuning thuis of wonen bij Alkcare. De uitgangspunten voor het bieden van zorg staan beschreven in de zorgvisie.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning
Omdat de zorg die wij verlenen kan vallen onder de Wet Langdurige Zorg is er wellicht recht op onafhankelijke cliëntondersteuning. Er zijn verschillende instanties die deze hulp aanbieden. U kunt hiervoor onder andere terecht bij Zorgbelang Nederland; www.zorgbelang-nederland.nl.

 

Klachten
Bij Alkcare doen wij onze uiterste best om de zorg-  en dienstverlening aan te laten sluiten bij de  wensen van onze bewoners en cliënten. Maar natuurlijk kan het voorkomen dat iemand ontevreden is over de door Alkcare verleende zorg. Wij willen het graag  horen als iemand niet tevreden is. Deze informatie wordt gebruikt om onze zorg en dienstverlening te verbeteren.
Klik hier voor meer informatie over onze klachtenregeling.