Huiskamer

Als er meer zorg nodig is, dan kunnen bewoners de dag doorbrengen op de gezamenlijke huiskamer. Samen met andere bewoners wordt veiligheid; structuur en dagbesteding aangeboden. We proberen daarbij uiteraard te voldoen aan ieders wensen. Iedere dag is er een gespecialiseerde medewerker aanwezig om de groep te begeleiden.

Het is een plek waar (h)erkenning is; waar een huiselijke sfeer heerst met de mogelijkheid tot het neerzetten van persoonlijke spulletjes. ’ Alles mag en niets hoeft’ maar waarbij we wel de bewoners stimuleren om hun vaardigheden te behouden.

 

Activiteiten worden afgestemd op de individuele bewoner, waarbij uiteraard wel rekening gehouden wordt met wat niet meer gaat. Omdat activiteiten afgestemd zullen worden op de behoefte van de bewoner, zal deze meer succeservaringen hebben wat bijdraagt aan het gevoel van welbevinden en het behoud van de vaardigheden. Regie over het eigen leven staat hierbij centraal.

 

Het uitgangspunt hierbij is omgevings- en belevingsgerichte zorg: aansluiten bij de individuele behoeften en wensen van de bewoner. De motivatie hiervoor is om de kwaliteit van leven en het welzijn van de cliënten te behouden en waar mogelijk te verhogen. Ieder mens is ten slotte anders, heeft een eigen dagritme en plezier in eigen dingen. Bij bijvoorbeeld dementie wordt dat niet ineens anders. Ook dan is een eigen daginvulling belangrijk.