De activiteiten

De afdeling activiteitenbegeleiding is er voor alle bewoners van de Oldeburgh. Iedereen heeft verschillende interesses, hobby’s, ideeën en beschikt over verschillende mogelijkheden. U vindt dit terug in het aanbod aan activiteiten. Zo zijn er activiteiten in grote of kleine groepen of zelfs voor iemand alleen. Er wordt rekening gehouden met de wensen van onze bewoners.

 

Naast de activiteiten voor onze bewoners heeft de Oldeburgh een wijkfunctie. De ouderen uit de wijk Oudorp worden in de gelegenheid gesteld gebruik te maken van de diensten van onze instelling. Tegen een kleine onkostenvergoeding is iedereen welkom. Voor onze prijzen klik hier.

Iedere ochtend is er gezamenlijk koffie drinken in de Burcht. Regelmatig worden er in de Burcht gezamenlijke themamaaltijden georganiseerd. Klik hier als u wilt weten wat we deze maand allemaal organiseren.

 

Vrijwilligers

Om het activiteitenaanbod te kunnen realiseren werkt de activiteitenbegeleiding samen met  vrijwilligers. Er zijn vrijwilligers die  bewoners bezoeken, vrijwilligers die de hobby- of, schildersclub runnen. Er is om de week een bingo, er wordt gezongen, gewandeld, kortom, we bieden een breed activiteitenaanbod aan.

Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het werk, zonder de inzet van de vrijwilligers zouden veel activiteiten niet aangeboden kunnen worden. Vrijwilligerswerk biedt een welkome aanvulling op het werk van de professionals binnen de organisatie. Vrijwilligerswerk is onbetaald, maar niet vrijblijvend.

Het vrijwilligersteam van de Oldeburgh is vaak op zoek naar versterking. Iedereen die enthousiast en gemotiveerd is kan vrijwilliger worden. Bent u geïnteresseerd of wilt u inlichtingen over het vrijwilligerswerk binnen de Oldeburgh?  Neem dan contact op met de coördinator van het vrijwilligerswerk in de Oldeburgh.