Klagen mag

 

Bij Alkcare doen onze medewerkers en vrijwilligers hun uiterste best om de zorg- en dienstverlening aan te laten sluiten bij de wensen van onze bewoners, thuiszorg-, dagbestedingscliënten en bezoekers. Er kan natuurlijk wel eens iets fout gaan. Indien u niet tevreden bent over de zorg en de dienstverlening van Alkcare, aarzelt u dan niet uw klacht te uiten. Dat is niet alleen in uw belang, maar u zorgt er ook voor dat de kwaliteit van de zorg- en de dienstverlening wordt bewaakt en verbetert.

 

Wat is een klacht?

 

Een klacht is een uiting van onvrede over de zorg, de dienstverlening, over organisatorische zaken of over het gedrag van medewerkers en vrijwilligers van Alkcare.

 

Wie kan een klacht indienen?

Een klacht kan worden ingediend door cliënten (bewoners) of hun vertegenwoordigers, of door nabestaanden van overleden cliënten.

 

Wat kunt u doen met uw klacht

U kunt uw klacht altijd het beste eerst bespreken met degene die naar uw mening verantwoordelijk is voor uw klacht. Dit is de snelste weg en door een open gesprek kan onvrede bijna altijd worden opgelost.

Lukt het niet om op deze manier het probleem op te lossen of bent u van mening dat uw klacht niet serieus wordt genomen, dan kunt u bij de leidinggevende van de betrokken medewerker terecht.

 

Het is niet altijd gemakkelijk uw klacht te bespreken.

Daarom volgen hier enkele tips die u kunnen helpen:

– Bespreek uw onvrede zo snel mogelijk. Hoe langer u wacht, hoe

moeilijker het wordt.

– Schrijf van tevoren op waarover u wilt praten en wat u met uw

gesprek wilt bereiken (zoals: excuses of weten wat er precies gebeurd

is).

– Wanneer u daar behoefte aan heeft, kunt u iemand meenemen ter

ondersteuning, bijvoorbeeld een familielid of een kennis.

 

 

Als een gesprek niet leidt tot het gewenste resultaat en de onvrede blijft, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur stichting Alkcare

Herenweg 91

1829AC Oudorp

 

Als u hierbij ondersteuning wenst dan kunt u een beroep doen op onze klachtencoördinator. De klachtencoördinator kunt u bereiken via de receptie of via het emailadres: klachtencoordinator@alkcare.nl.

 

De Raad van Bestuur neemt na ontvangst van de klacht contact op met u en met degene op wie de klacht betrekking heeft om te bespreken hoe de klacht behandeld zal worden. Als bemiddeling niet mogelijk is, is het streven van de Raad van Bestuur om binnen 6 weken een oordeel te geven over de klacht.

 

Als u niet tevreden bent met dit oordeel, dan heeft u nog de mogelijkheid om uw klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie Zorg.

Geschillencommissie Zorg

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

www.degeschillencommissiezorg.nl

Onze uitgebreide klachtregeling vindt u op onze website www.alkcare.nl

U kunt deze ook aanvragen via 072-5644000.

 

 

 

 

Versie Okt. 2018