Het Binnenhof

De mensen die het Binnenhof bezoeken hebben lichte ondersteuning nodig bij de invulling van hun dag. Tijdens het kopje koffie besluiten de deelnemers gezamenlijk wat ze die dag gaan doen. Er zijn recreatieve mogelijkheden, zoals spelletjes, creatieve activiteiten, bewegingsactiviteiten, bezoek aan de markt of een wandeling. Er wordt gezelligheid geboden en soms zijn er contacten met de mensen uit het huis bij gezamenlijke activiteiten. Tussen de middag wordt er gezamenlijk warm gegeten.

 

Vervoer

Wanneer het niet mogelijk is de dagbesteding op eigen gelegenheid te bereiken dan kan er vervoer geregeld worden. Deze voorziening is meestal in de beschikking opgenomen.

 

Kosten

Aan alle vormen van dagbesteding is een eigen bijdrage verbonden. Dit is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Deze bijdrage betaalt u via het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor meer informatie over uw eigen bijdrage kijkt u op www.cak.nl.

 

Indicatie en aanvragen

Voor dagbesteding is een indicatie nodig. Deze kan worden aangevraagd bij het WMO loket van de gemeente. Komt u niet in aanmerking voor een indicatie maar wilt u wel graag komen informeer dan naar de mogelijkheden om tegen eigen betaling deel te nemen.

Voor meer informatie of als u een afspraak wilt voor een oriënterend bezoek, neem dan contact op met een van onze medewerkers van de dagbesteding.