Alkcare biedt verschillende mogelijkheden voor dagbesteding. Dagbesteding is professionele dagopvang voor ouderen die nog thuis wonen, maar die door fysieke, psychische, psychosociale of psychogeriatrische beperkingen niet meer kunnen deelnemen aan het sociaal- maatschappelijk verkeer. Dagbesteding is aanvullend op mantelzorg en thuiszorg. Deze vorm van zorg biedt een ontmoetingsplaats, een zinvolle daginvulling en is erop gericht uw zelfstandigheid zoveel mogelijk te behouden. Het kan iemand helpen langer thuis te blijven wonen.

 

                                            Overdag deskundige ondersteuning en
                                                       ’s avonds gewoon weer thuis.

 

Dagbesteding is bedoeld voor

  • Ouderen die niet meer zelfstandig invulling kunnen geven aan een zinvolle dagindeling.
  • Mensen die worden verzorgd door hun partner en/of kind(eren); door deelname aan de dagbesteding worden deze mantelzorgers ontlast.
  • Als deelname aan de dagbesteding ertoe kan bijdragen dat de lichamelijke en/of geestelijke achteruitgang wordt verminderd.
  • Als overbruggingszorg voor mensen die wachten op een plaats in een zorgcentrum.

De Torenburcht

De Torenburcht heeft een prachtige eigen afdeling binnen woonzorgcentrum de Oldeburgh.

Lees meer over de Torenburcht

Het Binnenhof

Het Binnenhof is een kleinschalige huiskamer binnen woonzorgcentrum de Oldeburgh.

Lees meer over het Binnenhof

De Zonnehof

De Zonnehof is een heerlijke plek in Koedijk met het zicht op het Noord- Hollands kanaal.

Lees meer over het Zonnehof